diumenge, 29 de març de 2009

Camí de l'autonomia


Podem orientar la feina cap a l’autonomia de l’alumnat?
El paper del professor es crear situacions que facilitin als aprenents l'accés als continguts de la matèria, a les seves idees importants i al desenvolupament de les seves capacitats. Per això prenem decisions sobre els objectes d'aprenentatge, esbosem vies per al aprenentatge tot seleccionant recursos i delimitant accions.

Una de les finalitats de l’educació reglada ha de ser facilitar l'alumnat que els seus aprenentatge puguin convertir-se en autònoms. És òbvia la importància de la formació continuada al llarg de la vida, i que aquesta formació es fonamentarà en un autoaprenentatge. Tot i que a l'autonomia hi accedeix cada persona a través de camins personals, és cert que determinades condicions dels entorns d'aprenentatge promouen el seu desenvolupament. Quines són aquestes condicions? N'apuntem dues que semblen determinants:
- la cesió a l'alumnat d'algunes de les atribucions tradicionals dels docents. Decidir sobre el producte final d’un projecte, seleccionar les fonts d’informació, decidir les accions que cal realitzar, escollir i acotar l’objecte de recerca, constitueixen alguns dels camps en que cal anar cedint responsabilitats.
- el treball en petit grup, sobre tot a partir del treball cooperatiu. La nota anterior en ha introduit en aquest tema, però potser cal remarcar la idea clau, el perquè: fem-ho entre tots perquè després ho poguem fer sols. Promoure l’autonomia suposa incorporar moments amb estratègies d’ensenyament de caràcter interactiu.

Què fa el professor en aquest context? El professor ajuda a crear un entorn i selecciona les àrees de recerca o de debat en les que se centraran els alumnes quan investiguin, seleccionin problemes i analitzin idees. L’accent principal s’ha de posar en les interaccions que establiran els nois i noies entre si i amb el propi professor. El professor serveix de bastida sobre la que se sustenta l’aprenentatge i dirigeix, retroalimenta, analitza les feines i assigna més responsabilitat als alumnes a mida que aquets adquireixen una major competència.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada