dijous, 12 de març de 2009

Per començar ..., competències!


Jo trobo que les competències no són cap cosa nova, vull dir que fa molt temps que alguns hi estem embolicats. Sí és cert que orientar l'aprenentatge de l'alumnat cap a les competències, implica introduir alguns canvis en el nostre model didàctic, en allò que provoquem que passi a l'aula. Cap a on s'orienten aquests canvis? Doncs m'agradaria començar proposant algunes preguntes, cinc més una.


Primera. És possible contextualitzar els aprenentatges?
Tenen sentit pels alumnes el que aprenen? Ho aprenen?
Podem emmarcar els aprenentatges en situacions reals o versemblants, a partir d’un problema o una qüestió rellevant, una situació d’actualitat, un conflicte, una polèmica social, un encàrrec, un servei?

Segona. Podem orientar la feina cap a l'autonomia de l'alumnat?
Els alumnes, prenen alguna decisió? (a part d’escoltar, o no, és clar)
Com cedir gradualment a l’alumnat certs graus de llibertat, com desenvolupar la capacitat de planificar processos, de decidir en relació als recursos i a les accions que cal fer per aprendre? Pot opinar l’alumnat sobre el que vol aprendre?

Tercera. Es pot augmentar la interacció entre l’alumnat?
Com estimular la cooperació, com dinamitzar l’activitat de grups de treball, on es doni un diàleg entre iguals, on hi hagi dubtes i debat, on es reclami al professor per superar obstacles, on el professor pugui plantejar noves preguntes?

Quarta. Es poden projectar els aprenentages, es poden fer servir?
Com aplicar el que sap i ha aprés l’alumne per trobar respostes a problemes o entendre noves situacions, com connectar els aprenentatges amb la presa de decisions o la creativitat?

Cinquena. És possible transformar l’avaluació?
Com anar més enllà de la qualificació? Com fer prendre consciència als nois i noies del que saben? Com reflexionar conjuntament amb ells sobre els aprenentatges, com transferir als alumnes la capacitat d’analitzar les dificultats, de situar-se en elles i superar-les?

Més una immersió. Es possible incloure totes les respostes en un context digital?
Com introduir l’alumnat als entorns de treball virtuals? Quin ús farem de la xarxa com a font d’informació i com afavorirem la transformació en coneixement? Com usarem els entorns digitals i els aplicatius multimèdia per promoure aprenentatges? Com obrirem l'aula

Si voleu la versió en Power ...

12-març-09

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada